Wójt Gminy Puławy

2013
„Dostawy (zakup,transport, rozładunek)kruszywa łamanego we wskazane przez zamawiającego na teranie gminy Puławy w roku 2010, w celu bieżącego uzupełnienia ubytków nawierzchni dróg gminnych”
Lubelski